TÄRKEÄ HÄTÄTIEDOTE LAKIMIES JAANA KAVONIUKSELTA!


Lakimies Jaana Kavonius on laatinut tämän hätäsanoman, joka on kohdistettu kaikille ihmisille Suomessa ja globaalisti. Jakakaa sitä kaikkialle ihmishenkien pelastamiseksi. 
Jaana Kavonius on jättänyt Suomen poliisille rikosilmoituksen koronarokotteeseen liittyvästä laajasta tahallisesta joukkotuhonta- ja petosrikollisuudesta. Lisäksi vastaavia rikosprosesseja on käynnistetty Intiassa ja Englannissa covid19-rokotteeseen liittyvästä joukkotuhonnasta ja törkeistä petoksista. Kavonius ja useita taustalla toimivia muita asiantuntijaryhmän jäseniä valmistelevat parhaillaan myös kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC-tuomioistuimelle) ja siihen liittyvälle itsenäiselle tutkintaelimelle ja syyttäjälle jätettävää kannetta ja tutkintapyyntöä WHO:n, EU:n ja Suomen virkamiesten toteuttamasta törkeästä tahallisesta joukkotuhontarikollisuudesta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Kavonius tulee vaatimaan kaikille covid19-injektioita ja niihin liittyvää laajaa petos- ja joukkotuhontarikollisuutta toteuttaneille Suomen, WHO:n ja EU:n virkamiehille kuolemanrangaistusta kv. tuomioistuimessa. Vaatimus korvauksista ja rikosvastuusta Suomen osalta tulee koskemaan kaikkia ihmiskoerokotepetosten toteuttajia, kuten mm. Sauli Niinistöä, Krista Kiurua, Sanna Marinia, Maria Ohisaloa, Anna-Maja Henrikssonia, Tytti Tuppuraista, 107 kpl sotepakkorokotuksista 28.12.2021 päättäneitä kansanedustajia, Antti Rinnettä, eduskunnan puhemiestä Anu Vehviläistä, lausujalääkäreinä petoksissa toimineita lääkäreitä (mm. Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Asko Järvinen, Hanna Nohynek, Mika Rämet, Markku Mäkijärvi, Markku Tervahauta), oikeuskanslerinviraston virkamiehiä (Pöysti, Puumalainen, Koivisto), THL:n, FIMEA:n, AVI:n, EU:n ja WHO:n virkamiehiä. Lisäksi Kavoniuksen keräämällä näytöllä koko väestölle, yrityksille ja yrittäjille syntyy korvausoikeus koko ihmiskoerikollisuudella ja maailman suurimmalla huijauksella aiheutetuista kuolemista, vammoista, sairauksista, yritysten tappioista, konkursseista ja petoksesta. Kavoniuksen mukana koronarokotuksiin liittyviä rikos- ja korvausasioita ajavat taustalla toimivat muut lääkäri- ja juristiasiantuntijat, joiden kanssa Kavonius tekee parhaillaan yhteistyötä.  
Suomen ja ulkomaiset lääketieteelliset selvitykset ja tilastot todistavat, että 

 1. Covid19-injektiot eivät ole rokotteita, vaan globaali rikollinen ihmiskoe, jossa ihmisiä on häikäilemättömästi käytetty koe-eläminä tappavalla injektoinnilla.
 2. Käskyt väestön tappamiseen rokotehuijauksen avulla ovat tulleet Suomen valtioneuvostolle ja virkamiehille WHO:lta, Ursula van der Leyeniltä ja muilta EU-virkamiehiltä. ”Koronarokotteeksi” väitetty globaali petos ja sen avulla toteutettu törkeä joukkotuhontarikos on laajempi ja pahempi ihmisoikeusrikos kuin mitä natsit ja fasistit sodan aikana toteuttivat. ”Rokotteella” toteutettu rikos kohdistuu puolustuskyvyttömään siviiliväestöön.
 3. Kavoniuksen huomenna julkistamasta rikosilmoituksesta ilmenee, että väestössä ei leviä ”korona”, vaan kokeellisella covid19-injektoinnilla väestölle tahallaan aiheutetut rokotehaitat tappavat, vammauttavat, sairastuttavat ja juuri injektointi on aiheuttanut viruksen muuntumisen erityisen tarttuvaksi, entistä vaarallisemmaksi ja resistentiksi. Kuolemia tulee syntymään vielä paljon lisää, koska injektoinnilla koe-eläminä käytettyjen ”rokotettujen” eli ihmiskokeen uhrien oma immuniteetti on tuhottu. ”Rokotteeksi” valehdeltu vaarallinen S-piikkiproteiini lopettaa limakalvojen kautta toimivan luontaisen vastuskyvyn, muuttaa solurakennetta ja sekoittaa solujen tehtävät niin, että solut hyökkäävät mm. omia lihassoluja vastaan, antavat virheellisiä käskyjä tuhota terveitä soluja ja S-piikit tukkivat luontaisen  immuunijärjestelmän reseptorit ja estävät kehoa enää puolustautumasta mitään tauteja vastaan sekä aiheuttavat piikkejä ja tukoksia verisuoniin, sydänkohtauksia (koska sydän on lihas eikä kehon järjestelmä erota sitä vieraasta aineesta, vaan tuhoaa myös lihassoluja) ja tekevät kehon vastustuskyvyttömäksi myös syöpää ja sen leviämistä vastaan.
 4. Ruotsalainen tuore, koko väestöllä tehty (suomalaisten ja EU-viranomaisten peittelemä) tutkimus paljastaa, että ”rokotteella” ei ole ainuttakaan tutkittua ja todistettua myönteistä vaikutusta, vaan se on tuhoisa ja johtaa jo 120 päivää piikityksen jälkeeen immuniteetin jyrkkään laskuun ja nopeasti siihen, että sairastuvuus, kuolevuus ja tarttuvuus päinvastoin räjähdysmäisesti lisääntyy eli tilanne on ”rokotuksen” jälkeen kaikilta osin heikompi kuin ilman rokotusta.
 5. ”Rokotut” toimivat tässä hirvittävässä ihmiskokeessa elävänä tuotantoalustana eli ”elävänä tehtaana”  ihmisrodulle kaikkien vaarallisimmille virusmuunnoksille (varianteille eli ”omikronille” yms.), joiden Lehtonen rikoskumppaneineen valehtelee muka leviävän rokottamattomista ja ympäristöstä, ”Afrikasta” tai ”jostain”, vaikka tosiasiassa on kyse siitä, että ”rokotus”-ihmiskokeen uhrien kehot toimivat alustana variattien nopealle helpolle vaarallisseksi kehittymiselle ja maksimaaliselle tarttuvuudelle ja leviämiselle juuri siksi, että heihin piikitetty vieras keinotekoinen stabiloitu S-proteiini yksinkertaistaa myös vasta-ainetuotantoa kehossa. Virusten on yksinkertaistetuissa S-piikityksillä luoduissa solujen sekavissa oloissa helpompi varioitua vaaralliseksi ja resistentiksi samaan aikaan, kun S-piikkiä valtavat määrät piikittämällä on saatu sama keho vastuskyvyttömäksi kaikille muille viruksille, bakteereille, taudeille ja syövän syntymiselle tuhoamalla S-piikityksillä kehon oma puolustusjärjestelmä kokonaan.
 6. Tämän hirvittävän rikollisen ihmiskokeen toteuttajat (mm. Ursula von der Leyen,kaikki lausujana Suomessa käytetyt lääkärit Lehtonen, Salminen, Nohynek, Rämet, Järvinen, Tervahauta, Mäkijärvi ym., WHO:n ja EU:n virkamiehet) ovat tahallaan toteuttaneet kokeellisen tappavaksi jo alunperin tarkoitetun injektoinnin puolustuskyvyttömään siviiliväestöön ja lääkärit, valtaeliitti ja virkamiehet ovat ymmärtäneet valehtelevansa aivan kaikesta ”lausunnoissaan”, joiden avulla rikollisia piikityksiä on tahallaan toteutettu, laittomia maskipakkoa, laiton 28.12.2021 päätös ja muita ”koronarajoituksilla” toteutettuja häikäilemöttömiä pk-yritysten omaisuuksien anastuksia on toteutettu sekä ihmisten terveyden, hengen ja valittujen yritysten toiminnan tahallista tuhoamista on toteutettu. 
 7. Koska rikoksen nimenomaisena tarkoituksena oli tappaa joukkotuhontarikoksena yhteiskunnan heikoimmat (= kustannuksia vanhustenhoidossa, vammais- ja hoitopalveluiden käyttäjinä ja eläkkeinä aiheuttavat yksilöt), juuri siksi ”rokotus” on jo heti alussa kohdistettu tarkoituksella niihin, joiden todennäköisyys kuolla piikitykseen on lähes varma ja erittäin todennäköinen eli joiden oma immuniteetti on jo valmiiksi heikko. Kun ruotsalaistutkimus todistaa, että immuniteettitaso romahtaa 120 pv ”rokotuksen” jälkeen ja vajoaa alle nollan eli tarttuvuuden ja haittojen osalta lähtötasoa alemmaksi, tällainen immuniteetin tahallinen heikentäminen ”rokotuksella” on vastaa murhaa, sillä se on varma tuho niille, joiden omakin immuniteetti oli valmiiksi keskimääräistä alempi (vanhukset, vammaiset, monisairaat, ”erityislapset” yms.). Juuri siksi näitä puolustuskyvyttömiä kuoli heti ”rokotuksen” jälkeen huomattavasti. He eivät kuolleet ”koronaan”, vaan heidät tahallisesti tapettiin rokotukseen, jolla heidän loputkin immuniteetistaan tuhottiin. Heidät siis suunnitelmallisesti tapettiin eikä pyritty suojaamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten henkeä ja terveyttä, kuten Marin, Kiuru, Lehtonen, Salminen, Nohynek, Niinistö, von der Leyen, WHO:n virkamiehet ja muut tämän häikäilemättömän rikoksen toteuttajat valehtelivat pahaa-aavistamattomalle väestöllemme, joka niiden rikollisten valehtelijoiden toimesta erehdytettiin teuraaksi tähän ihmiskunnan pahimpaan rikokseen ja ihmiskunnan tuhoamishankkeeseen.
 8. Väestön joukkotuhonta on ts. erityisesti ja tarkoituksellisesti kohdistettu ”kärkenä” ensin niihin, joilla on heikoin vastustuskyky (vanhukset, monisairaat, vammaiset lapset ja aikuiset) ja rokotteella on jo etukäteen tiedetty olevan immuunikatoa aiheuttava, tappava vaikutus ja että sillä ei saada immuniteettia MIHINKÄÄN sairauteen. Tämä näkyy suoraan Nohykenin ja Rämetin 6.4.2020 haastattelusta, joka on edelleen nähtävillä julkisesti ja joka on 29.12.2021 rikosilmoitukseni todiste. Koko väestön tahallinen tappamis- ja sairastuttamisprojekti on tahallaan toteutettu WHO:n ja EU-virkamiesten johdolla ja kaikki Suomessa ”rokotteesta” väestölle valehdelleet ovat tienneet toteuttavansa ihmiskunnan törkeintä rikosta.
 9. Joulukuussa 2021 Suomessa on kuollut noin 2000-3000 ihmistä enemmän kuin aiemmin ja Malmin sairaalan pihalle on poikkeavan kuolinmäärän vuoksi toimitettu 12 ruumiskonttia. Jos kuolintilastojen kasvu (ylikuolleisuus) jatkuu tällaisena, vuositasolla se tarkoittaa, että lisäkuolemia syntyy noin 36.000 ylimääräistä kuolemaa, mikä on yhtä paljon kuin kuoli ihmisiä talvisodassa. 
 10. Jokainen ”rokotuksen” jälkeen kuolleen ihmisen ruumis tulee avata ja tutkia sen selvittämiseksi, onko elimissä merkit ihmiskoepiikityksen aiheuttamista kudostuhoista, verisuonitukoksista ja ns. sytokiinimyrskystä eli kuinka monta joukkotuhonta rikoksen uhria valtioneuvosto, virkamiehet ja muut tämän hirvittävän ihmiskokeen toteuttajat ovat jo aiheuttaneet. Myös kaikki maailmallla sydänkohtauksiin ”rokotuksen” jälkeen kuolleiden ruumiit tulee avata ja tutkia, sillä rokotehaitat on helppo tunnistaa.
 11. Rikoskopla on väärentänyt kaikki tilastot kirjaamalla ”koronaan” kuolleeksi rokotteisiin kuolleet ja ”rokottamattomiksi” rokotehaitan vuoksi sairaalaan joutuneet.  
 12. Lääkäri ja tutkija Geer van der Bossche puhuu alla olevalla videolla 25.12.2021 Australian päättäjille ja vetoaa piikitysten lopettamiseksi. Bossche toteaa, että koko väestön rokottaminen ja ”rokotusten” eli covid19-ihmiskokeen jatkaminen tuhoaa koko ihmiskunnan ja on pahinta, mitä voi tehdä täydellisen katastrofin aikaansaamiseksi, ja että ne tuhovat immuniteetin ja toimivat tartuttamisen maksimointina ja vastustuskykyisten ihmiskunnan tuhoavien varianttien tuotantoalustoina. Saman on todennut lääkäri ja tutkija Tamara Tuuminen Mikko Kemppen haastattelussa ja sadat lääkärit.
 13. Haastattelun jälkeen WHO on myöntänyt covid19-injektiot tehottomiksi ja Euroopan lääkevirasto ne vaarallisiksi eli juuri immuunikatoa aiheuttavaksi.
 14. Vaaralliseksi ja haitalliseksi ja tehottomaksi toteamisen/myöntämisen aikana SAMAAN AIKAAN silti A) Rikosten yhtenä johtajana toimiva tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Marin uudenvuoden puheissaan oikein vielä kehottivat koko väestöä ottamaan ”rokotteen”, joka ei ole rokote, vaan tappava ja immuniteetin tuhoava kokeellinen ihmiskoe. B) Lehtonen, Salminen, perustuslakivaliokunta, valtioneuvosto ja 107 kansanedustajaa säätivät 28.12.2021 laittoman pakkorokotuksen sotealalle ja pelastushenkilöstölle tuhotakseen myös vielä elossa olevien terveiden ihmisten terveyden ja hengen ja romuttaakseen koko terveydenhuolto- ja pelastusjärjestelmäneli toteuttaakseen juuri sen teon, joka Bosschen ja Tuumisen keräämän oikean tilastofaktan mukaan on pahinta, mitä voi tehdä eli sairastuttaa koko väestö ja tehdä vastustuskykyisistä varianteista tehokkaita leviämään ja tappamaan koko väestö.  Rokotuksia pakotetaan syrjintärikoksilla työsuhteen menettämisellä kiristämisellä siihen väestönosaan, joka on vielä terve, että tappaminen  saadaan kohdistettua kaikkiin suomalaisiin ja vaikka terveet rokottamattimat eivät voi tartuttaa mitään tautia ja vaikka sairaalat täyttyvät immuniteettinsa menettäneistä rikollisen piikityksen uhreista, jollaisiksi uhreiksi yritetään pakottaa koko sote-henkilöstö, lapset ja koko Suomen väestö.  C) Satanismia julkisesti ihannoiva Krista Kiuru, Marin, THL:n, FIMEA:n ja AVI:n virkamiehet ja muut rikollisen ihmiskokeen toteuttajat ovat tuhonneet yritysvarallisuutta ja säätäneet ”koronapelon” lietsomisen avulla laittomia ja täysin perusteettomia rajoituksia ja pakottaneet ihmisiä käyttämään tehottomiksi tiedettyjä maskeja maskibisneksen pyörittämiseksi ja pelon avulla tapahtuvan hallinnan ja orjuuttamisen välineenä. D) Tarttuvuus, kuoleminen ja sairastuvuus ei ole vähentyneet lainkaan yrityksiä sulkemalla, laittomilla passeilla ja järjettömiä kellonaikaan sidotuilla rajoituksilla, vaan räjähdysmäisesti lisääntyneet. E) Suomessa rikolliset virkamiehet aloittavat 5-11-vuotiaisiin puolustuskyvyttömiin lapsiin kohdistuvan joukkotuhontarikoksen pyrkimällä tahallaan tuhoamaan tällä rikollisella ihmiskokeella heidän immuniteettinsa, altistamalla myös viattomat lapset syövälle ja kaikille taudeille ja äkkikuolemille ja erehdyttämällä huoltajat ja lapset suostumaan tämän hirvittävän rikoksen uhriksi ”rokotteeksi” sitä valehtelemalla ja ”turvalliseksi” ja ”terveyttä edistäväksi” valehtelemalla, vaikka kyseessä ei siis ole ”rokote” eikä sillä ole MITÄÄN hyödyllistä vaikutusta, vaan ainoastaan katastrofaaliset, koko terveydentilan pysyvästi tuhoavat ja tartuntamäärien räjähdysmäisen kasvun ja kuoleman aiheuttavat seuraukset. F) Satoja nuoria hyväkuntoisia nuoria, lapsia, jalkapalloilijoita, urheilijoita ym. on kuollut piikkihaittoihin eli S-piikitysten aiheuttamaan samanlaiseen sydänkohtaukseen, joka on ihmiskokeen seuraus
 15. Lapsiin kohdistuvan törkeän joukkotuhontarikoksen toteuttamiseksi HS, Sanna Ukkola, muu valtamedia, valtamedia, Lasse Lehtonen, Hanna Nohynek, Mika Salminen, Asko Järvinen, Sauli Niinistö, Sanna Marin, Krista Kiuru, Anna-Maja Henrikisson ja muut rikollisen ihmiskokeen toteuttajat sopivat ”markkinointiuutisoinnista”, jossa valehdellaan pelotevaikutuksen aikaansaamiseksi parhaillaan lapsien ja nuorten muka  taistelevan elämästään ”koronan” vuoksi, ja että Laihialla muka kuoli ”koronaan”, vaikka he kuolevat S-piikitysihmiskokeen uhreina ja toteutetaan rikollista sensuuria ja rokottamattomiin kohdistettua rikollista vihapuhetta totuuden peittelemiseksi. Samalla tavalla markkinointikikkana Lasse Lehtonen ym. kehittivät pelkotarinat ”omikronista” ja ”deltasta” pelotellakseen lisää uhreja rikolliseen ihmiskokeeseen  eli markkinoidakseen juuri noina tarinansa ajankohtina ”deltan” avulla toista tehottomaksi ja vaaralliseksi tiedettyä covid19-injektointia mahdollisimman laajasti ja ”omikronin” avulla kolmatta tappavaa tehotonta ”rokotetta”, vaikka kaiken aikaa rikollisen ihmiskokeen S-piikkihaittojen leviämisestä on ollut kyse ja se näkyy suoraan tilastoista. 
 16. Suomessa oli 200 ”korona”-tartuntaa/pv ennen ”rokotuksia” ja nyt 20.000 tartuntaa/pv. Australiassa oli muutama sata tartuntaa/pv ja nyt yli 175.000 tartuntaa/pv immuunikadosta kärsivien rokotettujen populaatiossa. Esim. Nigerissä on 4,2 % rokotekattavuus ja kuolemia 1 kpl viikossa ja tartuntoja 184 kpl/pv ja kaikki tämä OIKEAT karmivat faktat näkyvät niistä tilastoista, joita tämän hirvittävän ihmiskokeen toteuttajat hallintaansa ottamien valtamedian rikollisten toimittajien kanssa peittelevät tahallaan, jotta lapsetkin saadaan erehdytettyä rikoksen uhriksi ja lastenkin terveys ja henki tuhottua tahallaan, koko väestö sairaaksi ja yhteiskunnan haavoittuvimmat yksilöt kuolemaan nopeasti.  Helsingin Sanomien johto vaihdettiin ennen rikosta. Eronneen Jussi Erosen tilalle HS:iin tuli johtohenkilöitä Pfizeristä. Juuri siksi HS:n uutisointi ei ole missään vaiheessa täyttänyt mitään journalistisia kriteereitä, vaan niiden artikkeleiden laatijat ovat olleet mukana osallisina rikoksen toteutuksissa ja peittelyssä ja ”uutisointi” perustuu mediapoolin kanssa etukäteen sovittuun tahalliseen valehteluun ja rikolliseen sensuuriin
 17. Törkeissä globaaleissa petoksissa on mukana raha- ja valtaeliitti, joka on säätämässä EU-lakeja, omalle virkamieselitiilleen ja rikoshyötyjilleen räätälöityjä etuja ja kansalaisia syrjiviä laittomia pakkotoimia ja valmiuslakihankkeen tavoitteena on rikoksen jatkaminen ja tavoitteena anastaa loput ihmisten ja pk-yritysten varat ja lopettaa demokratia Suomesta ja kaikki lait, perus- ja ihmisoikeudet. Kyse ei ole ”koronasta”, vaan valtaeliitin häikäilemättömästä globaalista huolella suunnitellusta koko maailmanhistorian hirveimmästä rikoksesta. 
 18. Näissä covid19-injektioissa, joita valehdellaan ”rokotuksiksi” ei ole rokotuksilla tyypillisiä ominaisuuksia eikä mitään luvattuja hyödyllisiä vaikutuksia, vaan ne aiheuttavat valtavat tartunta-, sairastavuus- ja kuolintapausmäärien kasvut, jotka näkyvät suoraan tilastoista, joita kansalaisilta peittelevät ne ihan samat rikolliset lausujat (Lasse Lehtonen, van der Leyen, Marin, Niinistö, Kiuru, Nohynek, Salminen ym.), jotka ovat olleet tämän rikoksen tahallaan aiemmilla rikollisilla valheillaan käynnistämässä.
 19. Ei ole koskaan  ihmiskunnan historiassa ollut aiemmin ”rokotetta”, jonka ”teho” edellyttää narkkaritoimintaa eli piikitysten uusimista poikkeavalla tavalla 3 kk:n välein ja johtaa ihmisruumiin kuolemaan, koska keho ja sen immuniteetti tuhotaan piikityksillä. Ei ole koskaan  ihmiskunnan historiassa ollut aiemmin ”rokotetta”, jonka kaikki ”vaikutukset” ovat normaaliin rokottamiseen nähden päinvastaiset eikä sellaista rikollista tuhoamishanketta eli tätä covid19-ihmiskoetta tuhoamisineen saa tietenkään ihmisiin kohdistaa eikä jatkaa ja silti sitä parhaillaan laajennetaan lapsiin. 
 20. Maskipakko on osa rikosta ja sillä orjuutetaan ihmiset pelkoterrorin uhreina. Maskien käyttöön ei ole ainuttakaan lääketieteellistä eikä juridista perustetta. 
 21. Kaikki yrityksiin ja ihmisiin näiden ihmiskokeen toteuttajien toimesta kohdistetut palvelualojen kellonaikaan sidotut ja muut rajoitukset ja liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat laittomia eikä niillekään ole mitään juridisia ja lääketieteellisiä perusteita. 
 22. Sanna Ukkola, FB:n johto ja ”faktantarkistajat”, HS:n ja muut valtamedian päätoimittajat ja toimittajat ovat olleet mukana globaalia joukkotuhontarikosta ja törkeää petosta toteuttamassa estämällä kaiken normaalin  tiedottamisen rikollisen ihmiskokeen erehdyttämisen tahalliseksi toteuttamiseksi ja uhrien puolustautumisen ja sananvapauden estämiseksi.
 23. Lääkäri, kansanedustaja Päivi Räsänen on ollut aktiivisesti rikollisilla valheillaan tätä ihmisoikeusrikosta toteuttamassa ja yllyttämässä koko eduskuntaa ja kristillisiä toimimaan typeryyttään rikoksen mannekiineina eli poseeraavasivat ”turvallisiin rokotuksiin” ihmisiä yllyttämässä ja kannustamassa ja sokeaan luottamukseen perustuen osallistumaan teuraaksi tähän ihmiskunnan pahimpaan rikokseen. Räsänen valehteli myös ”rokotteen” koostumusta tutkituksi ja ”tietoja” sen sisällöstä, vaikka tiesi valehtelevansa ja johdattavansa markkinointinsa uhrit suoraan kuolemaan ja immuunikatoa saamaan tehottomilla piikityksillä, jotka eivät missään vaiheessa ole täyttäneet ”rokotteen” kriteereitä. 
 24. Tartuntatautilailla ei voi perustella mitään rajoituksia, koska ”tartunnat” eivät lopu heidän rikollisilla rajoituksillaan. Ne”tartunnat” ja ”omikronit” on siis tahallaan aiheutettu niillä ihmiskoerikoksilla eli ”rokotuksiksi” valehdelluilla kokeellisilla testaamattomilla injektoinneilla, joita valtioneuvosto ja virkamiehet yrittävät pakottaa ja erehdyttää parhaillaankin jopa aivan pienet lapset, koko pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön ja koko väestön ottamaan.
 25. Kyse ole ”koronakuolemista” ja ”koronaan” ja ”jostain” leviävään ”omikroniin” sairastumisesta, kuten Lasse Lehtonen rikosten päätekijänä valehtelee rikoskumppaniensa kanssa, vaan siitä, että näihin ihmiskokeen uhreihin tahallaan piikitetyt keinotekoiset S-proteiinit leviävät kaikkialle sisäelimiin, verenkiertoon, verisuoniin, aiheuttavat immuunikatoa ja ”TEHOKASTA” NÄISSÄ ”ROKOTTEIKSI” VALEHDELLUISSA INJEKTIOISSA ON VAIN NIIDEN TAPPAVUUS JA IMMUNITEETIN TUHOAMISVOIMA JA OMINAISUUS, JOKA SAA VIRUKSET MUTATOITUMAAN PIIKITETTYJEN KEHOSSA MAHDOLLIMMAN VAARALLISIKSI, TARTTUVIKSI JA TAPPAVIKSI. PIIKITETYT TOIMIVAT NIIDEN ”OMIKRONIEN” TUOTANTOLAITOKSENA. 
 26. ”Tartunnat”, taudit ja kuolemat eivät vähene valmiuslakia säätämällä, yritystoiminta Suomesta tappamalla ja sotelaiset tappavaan ihmiskokeeseen pakottamalla. Rokotehuijauksen avulla toteutetaan uusia rikoksia ja poliittisia päätöksiä eli laittomia orjuuttavia SYRJIVIÄ VALMIUS- ja muita lakeja, laittomia perus- ja ihmisoikeusrajoituksia ja lopetetaan demokratia fasistisen EU-diktatuurin säännöillä niiden orjuuttamiseksi, jotka rikollisen ihmiskokeen jäljiltä ylipäänsä jäävät henkiin.
 1. NYT ON KANSALAISET AIKA RYHTYÄ VAATIMAAN RIKOLLISET VASTUUSEEN, KAIKIA RIKOLLISEN IHMISKOKEEN TOTEUTTAJIA KORVAAMAAN KOKO VAHINKO (MYÖS HYVIEN YRITYSTEN TUHOAMINEN KORONAHUIJAUKSEN PERUSTEETTOMILLA RAJOITUKSILLA, KOSKA tilastoista näkyy suoraan, että ”rajoituksilla”, passeilla ja ”rokotuksilla” on saatu aikaan a) valtava tartuntojen, sairastumisen ja kuolevuuden kasvu b) valtava konkurssien ja yritysten tappioiden kasvu c) valtavat perusteettomat rahavirrat Pfizerille ja muille rikoskumppaneille. 

Autan kaikkia uhreja pelastautumaan. Auttakaa te kaikki minua tässä pelastustehtävässä jakamalla pikavauhtia tätä HÄTÄTIEDOTETTA JA POMMITTAMALLA POLIISIA, KUNTAVIRANOMAISIA, TERVEYDENHUOLLON PIIKITTÄJIÄ JA VAATIMALLA PIIKITYSTEN ELI RIKOSTEN VÄLITÖNTÄ KESKEYTTÄMISTÄ!

KUOLEMANRANGAISTUKSET JA NIIDEN TOTEUTUSTAVAT

On olemassa niin hirvittävää rikollisuutta, että siitä ainut sopiva rangaistus on kuolemanrangaistus rikosten toteuttajille. Tämä edellä analysoitu ”rokotteen” avulla toteutettu kammottava, koko ihmiskuntaa uhkaava tahallinen rikos on sellainen, että Niinistön, Kiurun, Marinin, Lehtosen, Salmisen, Rämetin, Nohynekin, von der Leyenin, Fauchin, EU-virkamiesten, WHO:n virkamiesten ja kaikkien rikosten toteuttajien ainut riittävä rangaistus on se, että heille langetetaan kuolemanrangaistus.
Kavonius tulee vaatimaan 

 1. Suomen rikoslain muuttamista niin, että kuolemanrangaistus palautetaan ja se säädetään seuraukseksi näihin covid19-rikoksiin.
 2. Rikoksentekijöille kuolemanrangaistusta kv.rikosoprosessissa
 3. Korvaukset kaikille uhreille

KONFISKAATIOT JA TAKAVARIKKOVAATIMUKSET

Kavonius tulee huomenna Suomen KRP:lle ja Supolle jättämällään rikosilmoituksella vaatimaan, että Sauli Niinistön, Krista Kiurun, Sanna Marinin, Anna-Maja Henrikssonin, Antti Rinteen, Tytti Tuppuraisen, Lasse Lehtosen, Hanna Nohynekin, Mika Salmisen, Mika Rämetin, Asko Järvisen, muiden lausujalääkärien, 107 kansanedustajan, Räsäsen, perustuslakivaliokunnan jäsenten, Pöystin, Puumalaisen, Koiviston ja muiden rikollisen ihmiskokeen toteuttajien koko omaisuus takavarikoidaan ja konfiskoidaan valtavien rikosvahinkojen korvaamiseksi eikä sekään tule riittämään näiden valtavien vahinkojen korvaamiseen eivätkä ihmiskokeella tapatut uhrit herää henkiin eikä pysyvästi tuhottu terveys korjaannu. Sen sijaan tällä hätätiedotteella pyritään estämään lisäuhrit.

Lisäksi Kavonius auttaa yrittäjiä ja yrityksiä ja kaikkia uhreja vaatimaan rikosten uhreina korvaukset.


OIKEUSTURVAKESKUS RY:N TOIMINTA RIKOKSEN PYSÄYTTÄMISEKSI JA KEHOTUS SAAPUA RIKOSILMOITUKSEN LUOVUTUSTILAISUUTEEN 19.1.2022

Oikeusturvakeskus Ry toteuttaa myös 19.1.2022 konkreettisen teon, jossa Jaana Kavonius assistenttinsa Sannan kanssa käy viemässä vireille tulevan rikosilmoituksen myös paperisena asiakirjana konkreettisesti KRP:lle. Kavonius kehottaa kaikkia Suomen ihmisiä saapumaan mukaan  seuraamaan rikosilmoituksen luovutusta ja konkreettisesti yhtymään rikosilmoitukseen asianomistajina. Saapukaa paikalle klo 13.00 KRP:n eteen osoitteeseen Jokiniementie 4, 01370 Vantaa ja kehottakaa kaikkia tuntemianne ihmisiä, ystäviänne ja tuttavianne saapumaan paikalle missä tahansa asuttekaan! Rikosilmoituksen jättäminen striimataan (videokuvataan) ja Kavonius videokuvattuna toteaa rikosilmoituksen vastaanottavalle poliisille, että joukkotuhontarikokseen osalliseksi tulee jokainen poliisi, joka estää rikosten tutkintaa eikä ryhdy toimenpiteisiin lasten ja muun väestön tappamisen ja tuhoamisen lopettamiseksi ja virkamafiarikollisuuden, ihmiskoerikollisuuden ja maailmanlaajuisen rikoskoplan jäsenten rikosten tutkimiseksi ja rikosvastuiden toteuttamiseksi. Vaadimme myös luovutustilaisuudessa videoituna rikosilmoituksen vastaanottaneen poliisin nimen ja asian  diaarinumeron. Myös se videoidaan, jos tietoja ei suostuta antamaan. 


TODISTEITA IHMISKOERIKOLLISUUDESTA, GLOBAALISTA PETOSRIKOKSESTA, VIREILLÄ OLEVISTA RIKOSPROSESSEISTA JA RIKOSILMOITUKSIIN YHTYMINEN 
Alla linkkejä tärkeitä faktoja sisältäviin asiantuntijahaastatteluihin  ja tietoja vireille jo laitetuista kv. rikosprosesseista: 
#93 – Tamara Tuuminen – Rokkotteet – hyödyt vs. haitat?, Immuniteetin Toiminta, Medikalisaatio – TokenTube

#93 – Tamara Tuuminen – Rokkotteet – hyödyt vs. haitat?, Immuniteetin Toiminta, Medikalisaatio – TokenTube
Tue Patreonissa: https://www.patreon.com/mikkokemppe Liity sisäpiiriin: https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcast Tamara kysyy: Onko tämä sinulle selitetty tokentube.net


Geert Vanden Bossche puhuu Australian poliitikoille 25.12 (rumble.com)

Geert Vanden Bossche puhuu Australian poliitikoille 25.12
Geert Vanden Bossche puhui Australian poliitikoille zoom-kokouksessa 25.12. Hän selitti millainen riski massarokottamisen jatkaminen omikron varianttia vastaan saattaisi olla. rumble.com


Iso-Britannia: Koronarokotuksista aloitetaan rikostutkinta – AM (avoin.media)

Iso-Britannia: Koronarokotuksista aloitetaan rikostutkinta – AM
Professori Dolores Cahillin luotsaama World Freedom Alliance tiedottaa Suur-Lontoon Metropolitan -poliisitoimen, Hammersmithin poliisin sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen (International Criminal Court, ICC) alkavan tutkia koronarokotuksia rikoksena.. Joulukuun 20. päivä 2021 lääkäri Sam White, asianajaja Philip Hyland (PJH Law), asianajaja Lois Bayliss (Broad Yorkshire Law) ja … avoin.media

https://mvlehti.net/2021/07/16/pandemia-salaliitosta-syytettyna-mm-gates-fauci-zuckerberg-oikeusjuttu-voi-johtaa-globalistieliitin-kuolemantuomioihin-intiassa/

Pandemia-salaliitosta syytettynä mm. Gates, Fauci ja Zuckerberg – Oikeusjuttu voi johtaa globalistieliitin kuolemantuomioihin Intiassa – Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti
Intian Asianajajaliitto kirjoitti Intian pääministerille Shri Narendra Modille ja sisäasiainministerille Shri Amit Shahille, kehottaen heitä ottamaan huomioon kanteen DHLTH / e / 2021/09973, joka on päivätty 1.heinäkuuta 2021, ja jonka ihmisoikeusneuvoston (HRSC ) pääsihteeri MA Shaikh jätti, Maailman terveysjärjestön (WHO) päätieteilijää Soumya Swaminathania ja muita vastaan. mvlehti.net


Kavonius on esittänyt kiistattomat tilastotodisteet ja todisteet virkamiesten ja valtiojohdon valehtelusta Jaanalla on asiaa-ohjelmassa (osat 7 ja 11). Linkit ohjelmaan alla:
https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on-asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00

https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-asiaa-OSA-11—Korona-jakso-vol-2–Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00


Koko väestö voi yhtyä rikosilmoituksiin tällä näytöllä. 

Aiemmin jo vireille tuilleeet rikosilmoitukset (15 kpl) ovat nähtävillä Kavoniuksen virkamafia.fi-sivuilla, joihin linkki alla ja uusin yllä kuvattua joukkotuhonta- ja petosrikosta koskeva rikosilmoitus tulee huomenna nähtäville samaan osoitteeseen heti, kun Kavonius saa tekstin kirjoitettua: 
Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt – VirkaMafia

Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt – VirkaMafia
Sivun alhaalta ovasta linkistä löytyy laatimani 60-sivuinen muistio EU-, euro- ja elvytyspakettikusetuksesta. Siinä selvitetään, millä kaikilla tavoilla EU-liittyminen, euroon siirtyminen ja Marinin hallituksen, eduskunnan ja muiden päättäjien ja lausujien harkintavallan ylitykset ja elvytyskusetus rikkovat perustuslakiamme, perussopimuksia ja miten häikäilemättömästi tätä … www.virkamafia.fiIlmoittaudu mukaan vaatimaan rikolliset vastuuseen ja korvaukset kuolemista, sairauksista, immuniteetin menetyksistä, yritysvarallisuuden menetyksistä, työpaikan menetyksistä ja kaikista vahingoista. Ilmoittaudu yhtymään rikosilmoituksiin sähköisesti s-postilla: strommer@protonmail.com

Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä) Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja p. 040 744 2173